Call Me: (+44) 7846257479
info@bbikowskacoach.com
Call Me: (+44) 7846257479
info@bbikowskacoach.com

Category

Life Coach
Poznanie siebie wymaga lustra, bez którego pozostajemy w świecie swoich przekonań i wyobrażeń na swój własny temat. Lustrem są informacje zwrotne pochodzące ze świata zewnętrznego. W naszym najbliższym otoczeniu znajduje się jednak sporo krzywych zwierciadeł, co należy mieć na uwadze podejmując wysiłek samopoznania.
Continue Reading
Do poznania samego siebie wzywał już Sokrates, którego można by określić mianem pierwszego coacha, ze względu na stosowaną przez niego „majeutyczną” (położniczą) metodę wydobywania z rozmówcy drzemiącej w nim nieuświadomionej wiedzy.
Continue Reading

Beata Bikowska – Health & Life Coach

Od ponad 20 lat dbam o zdrowie fizyczne i psychiczne osób z którymi współpracuje.
Zarejestrowana w Health and Care Professionals Council.
Czytaj więcej

Translate »