Call Me: (+44) 7846257479
info@bbikowskacoach.com
Call Me: (+44) 7846257479
info@bbikowskacoach.com

Poznaj samego siebie, a posiądziesz klucz do sukcesu!

Do poznania samego siebie wzywał już Sokrates, którego można by określić mianem pierwszego coacha, ze względu na stosowaną przez niego „majeutyczną” (położniczą) metodę wydobywania z rozmówcy drzemiącej w nim nieuświadomionej wiedzy.

Poznanie samego siebie, nazwanie swoich predyspozycji, preferencji, zainteresowań oraz umiejętności to klucz do planowania kariery zawodowej dającej poczucie samorealizacji i spełnienia. Dlatego też warto zainwestować swój czas i wysiłek aby przyjrzeć się sobie, zidentyfikować swoje mocne strony i zweryfikować przekonania na swój własny temat.

Samoświadomość sprzyja obieraniu właściwych ścieżek zawodowych, będących źródłem satysfakcji i sukcesu.

Praca zawodowa to bardzo ważny element składowy tożsamości. Powinna być spójna zarówno z naszymi wewnętrznymi zasobami jak i z naszymi wartościami. Odpowiedź na pytanie o wartości nie jest prosta. Jesteśmy częścią środowiska, w którym wyrastaliśmy, w którym funkcjonujemy na co dzień. Bywa, że w nieuświadomiony sposób przejmujemy cudze wartości i przekonania, w efekcie czego decydujemy się na karierę, która nas męczy. Mając rozwinięte zdolności adaptacyjne, świadomość dokonanej inwestycji w wykształcenie oraz posiadając rozmaite zobowiązania finansowe jesteśmy w stanie wykonywać niesatysfakcjonującą pracę przez dłuższy czas, jednakże łączy się to z narastającą frustracją prowadzącą do stanów kryzysowych. Często stają się one momentami zwrotnymi życia zawodowego i osobistego. Dokonujemy bilansu naszych zasobów i doświadczeń oraz weryfikacji celów życiowych i wartości. Niejednokrotnie na tym właśnie etapie dokonujemy odkrycia naszych rzeczywistych pragnień – teraz już lepiej rozumianych.

Warto włożyć wysiłek w samopoznanie! Im szybciej uzyskamy i zaakceptujemy wiedzę o sobie, tym bardziej zwiększymy szansę na podjęcie optymalnych decyzji prowadzących do satysfakcjonującego życia zawodowego.

Link do autora artykułu
About the author

Leave a Reply

Beata Bikowska – Health & Life Coach

Od ponad 20 lat dbam o zdrowie fizyczne i psychiczne osób z którymi współpracuje.
Zarejestrowana w Health and Care Professionals Council.
Czytaj więcej

Translate »