Call Me: (+44) 7846257479
info@bbikowskacoach.com
Call Me: (+44) 7846257479
info@bbikowskacoach.com

Istnieje kilka bardzo ważnych zasad, jak określać cel. Dzięki zastosowaniu się do tych reguł będziemy mieć większą skuteczność i wzrosną nasze szanse na zrealizowanie założonych planów.

1. Czas

Określ kiedy coś ma się wydarzyć. Stwierdzenie schudnę 10 kg jest niewystarczające. Potrzebny jest deadline, który spowoduje, że będziemy bardziej zmotywowani do działania. Może to być konkretna godzina, dzień, miesiąc czy rok. Przykład: od 1 czerwca ważę 70kg.
2. Miernik

Nasz mózg nie wie jak zmierzyć szczęście, satysfakcję czy zadowolenie. Wie za to ile to 8 godzin snu dziennie i wolne weekendy od pracy. Jasnym sygnałem dla naszego mózgu są informacje o mierzalnym rezultacie, który możemy osiągnąć. Abstrakcyjne stwierdzenia radości czy samorealizacji mogą to utrudnić. Przykład: cel określony jako „dobra znajomość języka angielskiego” powinna być dookreślona np. „dobra znajomość języka angielskiego na poziomie C1”.
3. Sprecyzowany

Cel coachingowy powinien być konkretny i sprecyzowany. Unikajmy ogólników i długich zdań, które nie określają sedna sprawy.
4. Pozytywny

Unikajmy słowa „nie”. Cel powinien być sformułowany w sposób pozytywny. Badania naukowe pokazują, że zdania z wykorzystaniem słowa „nie” mogą przynosić odwrotny skutek do zamierzonego. Słowa nie płacz, nie krzycz mogą spowodować właśnie eskalację płaczu czy krzyku, ponieważ mózg pomija słowo nie i finalnie zostaje „płacz”, „krzycz”. Przykład: zamiast „nie spóźniam się” – „jestem punktualny”.
5. Osiągalny

Coaching opiera się na naszej strefie wpływu. Nasze założenia do pracy coachingowej mogą dotyczyć tylko nas samych. Wygranie z głodem na świecie z obiektywnego punkt widzenia jest nieosiągalne. Co więcej cel musi być również osiągalny dla nas. Nie można zdać na prawo jazdy w ciągu 3 dni, ponieważ spełnienie wymogów formalnych – nauka jazdy, przepisów, egzaminy wewnętrzne, badania zajmują więcej czasu.
6. Istotny

Jeżeli Twoja wizja, to nad czym pracujesz nie będzie dla Ciebie ważne to prawdopodobnie efekty i motywacja do coachingu będą bardzo przeciętne. Żeby się pochylić nad jakimś tematem i świadomie wyciągać się ze strefy komfortu musimy czegoś bardzo pragnąć.
7. W czasie teraźniejszym

Mocniej będzie na nas oddziaływać sformułowanie „znam język angielski na poziomie C1″, niż ” będę znała język angielski na poziomie C1″, ponieważ da nam to namacalnie możliwość odczucia stanu, w którym będziemy o zrealizowaniu celu i będzie nam bliższy. Dzięki zastosowaniu czasu teraźniejszego łatwiej nam też będzie skorzystać z narzędzia wizualizacji.

Link do autora artykułu
About the author

Leave a Reply

Beata Bikowska – Health & Life Coach

Od ponad 20 lat dbam o zdrowie fizyczne i psychiczne osób z którymi współpracuje.
Zarejestrowana w Health and Care Professionals Council.
Czytaj więcej

Translate »