Call Me: (+44) 7846257479
info@bbikowskacoach.com
Call Me: (+44) 7846257479
info@bbikowskacoach.com

Poznanie siebie wymaga lustra, bez którego pozostajemy w świecie swoich przekonań i wyobrażeń na swój własny temat. Lustrem są informacje zwrotne pochodzące ze świata zewnętrznego. W naszym najbliższym otoczeniu znajduje się jednak sporo krzywych zwierciadeł, co należy mieć na uwadze podejmując wysiłek samopoznania.

W określeniu mocnych i słabych stron niezwykle przydatne są narzędzia psychometryczne, m.in. takie jak bazujący na teorii Junga badający style zachowania kwestionariusz DiSC czy też polecany przeze mnie nasz rodzimy, najlepiej uwzględniający polską specyfikę kwestionariusz FRIS badający style poznawcze (percepcja i przetwarzanie informacji) i wynikające z nich style myślenia i działania. Obydwa kwestionariusze są rzetelne i dają obiektywną informację zwrotną w postaci indywidualnego profilu stanowiącego doskonałą podstawę planowania kariery zawodowej.

Zapoznanie się z własnym profilem spotyka się najczęściej z reakcją typu „eureka” – radosne odkrycie na swój temat tego, co w jakiś intuicyjny sposób było wiadome, a zostało tu przedstawione w zwięzłej formie z pokazaniem występujących zależności i na tle innych stylów. Nagle staje się jasne, dlaczego działamy tak, a nie inaczej, dlaczego trudno dogadać się z innymi, dlaczego preferujemy taki a nie inny typ zadań.

Pojawia się także uczucie ulgi – to nie tylko ja jestem „inny”. W sytuacji, gdy w naszym otoczeniu przeważają osoby o odmiennym stylu może się zdarzyć, że towarzyszy nam uczucie inności, a nawet gorszości. Indywidualny profil daje silne wsparcie dla podbudowania nadszarpniętej samooceny. Wskazuje nie tylko na znaczenie indywidualnych mocnych stron ale także pokazuje, jak niezbędne są one w pracy zespołowej, jak trudno byłoby funkcjonować jednorodnemu zespołowi osób o takich samych profilach. Kwestionariuszem FRIS jest doskonałym narzędziem pomagającym podnieść samoocenę oraz samoakceptację.

Źródłem pewności siebie jest wynikająca ze samoświadomości samoakceptacja. Zgoda na siebie. I zgoda na innych. Zalety w jednym obszarze wiążą się z niedostatkami w innym. Zgoda na siebie to duma ze swoich indywidualnych mocnych stron, dążenie do ich rozwijania i wykorzystywania ku dobru powszechnemu. To także akceptacja faktu, że są obszary, w których inni wiodą prym oraz odwaga, by wspierać się ich talentami w dążeniu do osiągania zamierzonych celów. O sile skuteczności stanowi zespół różnorodnych, uzupełniających się i współpracujących ze sobą talentów. Pewność siebie wynika ze świadomości stanowienia istotnego, niezbędnego i wyjątkowego elementu tego zespołu.

Poznaj sam siebie, zaakceptuj siebie, bądź świadomy i doceniaj swoje wyjątkowe talenty i ich wartość dla skutecznego współdziałania, a poczucie godności i pewność siebie będę z Tobą!

 

Link do autora artykułu
About the author

Leave a Reply

Beata Bikowska – Health & Life Coach

Od ponad 20 lat dbam o zdrowie fizyczne i psychiczne osób z którymi współpracuje.
Zarejestrowana w Health and Care Professionals Council.
Czytaj więcej

Translate »